Blodtryksmåler BC 51   499,00 kr
Blodtryksmåler BC 85   849,00 kr
Blodtryksmåler BC 28   349,00 kr